Tým dr. Petry Bořilové Linhartové

Tým RNDr. Petry Bořilové Linhartové, Ph.D. se zabývá základním a aplikovaným výzkumem onemocnění orofaciální oblasti a gastrointestinálního traktu. Převážně se zaměřujeme na analýzu kandidátních genů a jejich produktů souvisejících s predispozicí jedince k danému onemocnění s využitím molekulárně biologických metod (qPCR, NGS, MS). Zároveň se také věnujeme studiu lidského mikrobiomu a jeho významu v etiopatogenezi onemocnění jako jsou zubní kaz, parodontitida, odontogenní cysty, obstrukční spánková apnoe, gastroezofageální refluxní choroba a další. Pracujeme na farmakogenetických studiích, jejichž výsledky mohou být přeneseny do klinické praxe.

PBL je postdoc, v současnosti procházející habilitačním řízením, s publikačním portfoliem čítajícím 23 položek ve WoS s h-indexem 8 a je řešitelkou na LF MU na projektu AZV NV17-30439A Moderní biotechnologické a behaviorální přístupy ve výzkumu zubního kazu a strategie jeho prevence. Od roku 2019 je členkou AZV panelu P08 Biomedicínské technologie. Dále byla/je řešitelkou/spoluřešitelkou na projektech FRVŠ a FRMU a vyučuje na LF a PřF MU. Je recenzentkou zahraničních časopisů s IF a členkou redakční rady časopisu Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství.

Tým PBL je interdisciplinárním týmem, který má v dané problematice vynikající spolupráce s prof. Slabým (CEITEC), prod. Izakovičovou Hollou (STK FNUSA), prof. Kalou (CHK FN), doc. Buchtovou (ÚŽFG AVČr), doc. Lochmanem (ÚB PřF MU), dr. Křivánkem (ÚHE LF MU) a dalšími.

PBL je jednou z garantek preventivních programů pro podporu orálního zdraví u těhotných žen (Gravident) a u dětí (Dračí zoubky) a se svým týmem se podílí na jejich realizaci.

Členové týmu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info