Tým doc. Julie Dobrovolné

Skupina doc. Dobrovolné (dříve Bienertová-Vašků, JD) je dlouhodobě zaměřena na problematiku tukové tkáně, adaptace a stresu, včetně přesahu do oblasti kosmického výzkumu. JD je zkušenou výzkumnicí s publikačním portfoliem čítajícím v současnosti: 100 položek ve WoS s h-indexem 15, 1 PTC patent (EP2888275 A1- B-cell activating factor for increasing mucosal immunity of infants as well as sucklings and a preparation containing this factor) a řadu monografií. JD je sama nositelkou řady výzkumných ocenění (Prix de Médecine 2001, Prix de Pharmacie 2009, 2x Cena rektora MU) a je i úspěšnou mentorkou a supervizorkou dalších laureátů těchto cen (Mgr. Martin Hořák, Mgr. Peter Lenárt, MUDr. Jan Novák) a již léta se účastní hodnocení těchto soutěží a další práce s kandidáty. JD je PI v rámci řady národních i mezinárodních projektů, např. H2020 projekt OBERON, tým JD je i součástí projektů ARES-ICE a ESP2017-89803-P facilitovaných NASA.

Tým JD je vysoce interdisciplinárním týmem, který má v dané problematice měření stresu a sledování tukové tkáně vynikající zahraniční spolupráce (ETH, UCL, Mayo Clinic, University of Edinburgh, University of Ghent, Universidad Cadíz).

Doc. Dobrovolná se se svým týmem dále účastní řady PR aktivit Masarykovy univerzity a jejich organizace - každoročně působí jako koordinátorka Noci vědců na LF MU a MjUNI (dětské univerzity), přičemž řada členů týmu JD se těchto akcí také účastní. Doc. Dobrovolná je často zvána jako účastnice na nejrůznější fóra zabývající se popularizací vědy (včetně TEDx talk, ScienceCafé, aktivit v rámci Scienceslam, podpora informovanosti o autismu), na čemž v rámci týmu dále spolupracuje zejména s Mgr. Peterem Lenártem. JD je dále garantkou hodnoty „Zdraví lidé“ v rámci strategie Brno2050, probíhající v rámci konceptu smart-cities pod hlavičkou Magistrátu města Brna.

Členové týmu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info