O nás

Ústav patologické fyziologie je jedním z teoretických pracovišť LF MU, které se zaměřuje na výuku patofyziologie a příbuzných předmětů pro studenty několika magisterských a bakalářských studijních programů, trénink doktorských studentů zejm. Oborové rady „Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie“ a základní a aplikovaný výzkum.

Výzkumné zaměření pracoviště zahrnuje problematiku nemocí kardiovaskulárního systému, stresu a poruch adaptace, poruch metabolismu a výživy, vybraných solidních a hematologických nádorů, kožních chorob, stomatologie, ale i aplikovaný výzkum v oblasti biomateriálů a nových technik měření stresu a využívá multidisciplinární spolupráce s klinickými pracovišti, ostatními fakultami MU a univerzitami v Brně, ČR i zahraničí a Akademií věd ČR.

Naší snahou je pomoci studentů pochopit příčiny a mechanizmy vzniku a rozvoje nemocí od počátečních molekulárních a genetických alterací, přes změny buněčné, tkáňové a orgánové až po případný systémový proces. Důraz klademe na:

Chceme takto napomoci studentům v přechodu ke klinické medicíně a medicínskému uvažování, usnadnit jim osvojení „královského umění“ lékaře, tj. diferenciální diagnostiky a rovněž, bez ohledu na dominantně teoretickou povahu disciplíny, chceme ve studentech pomoci budovat paradigma „medicíny založené na důkazech“ doplněné o koncept smysluplné personalizace („presicion medicine“). Naším motem je excelence vědy a výzkumu, těsné propojení vědy a výuky a profesionalita obojího, smysluplné a efektivní využití alokovaného času v kurikulu daných programů, kolegiální přístup a otevřenost vůči studentům a budování entuziasmu pro profesi lékaře či zdravotnického pracovníka.     

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info