Výuka

Patofyziologie je obor, který se zabývá příčinami (etiologie) a mechanismy rozvoje nemocí (patogeneze) a změnami funkcí organismu při nemoci. Nemoc je zpravidla déledobý proces, který zůstáva po určitou dobu asymptomatický a teprve za určitých okolností se stává klinicky zjevnou chorobou. Snažíme se studenty induktivně vést v jejich pochopení PROČ a JAK k daným změnám dochází. Naší snahou je pomoci studentům pochopit etiopatogenezu nemocí od počátečních molekulárních a genetických alterací, přes změny buněčné, tkáňové a orgánové až po případný systémový proces. Důraz klademe na:

Patologická fyziologie je z hlediska výuky na lékařské fakultě klíčovým oborem, který integruje teoretickou a preklinickou část studia a tvoří přímé spojení s obory klinickými. Bez ohledu na převážně deduktivní charakter lékařského praxe je patofyziologické myšlení základem lékařského myšlení a nelze si bez něj představit efektivní diagnostickou či léčebnou rozvahu. Naší ambicí je pomoci studentům v přechodu ke klinické medicíně a medicínskému uvažování a usnadnit jim osvojení „královského umění“ lékaře, tj. diferenciální diagnostiky. Rovněž se snažíme, bez ohledu na dominantně teoretickou povahu disciplíny, ve studentech pomoci budovat paradigma „medicíny založené na důkazech“ doplněné o koncept smysluplné personalizace („presicion medicine“). Naším motem je excelence vědy a výzkumu, těsné propojení vědy a výuky a profesionalita obojího, smysluplné a efektivní využití alokovaného času v kurikulu daných programů, kolegiální přístup a otevřenost vůči studentům a budování entuziasmu pro profesi lékaře či zdravotnického pracovníka.     

Akademický rok 2020–2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info