Výzkumná skupina Kateřiny Kaňkové:
Molekulární patofyziologie diabetických komplikací

„Molekulární patofyziologie diabetu a jeho komplikací“

Výzkumná skupina prof. Kaňkové se dlouhodobě zaměřuje na (A) studium procesů, kterými chronická porucha glukózového metabolismu (ale nejen toho) vede k rozvoji jeho pozdních komplikací, a to zejména diabetické nemoci ledvin (angl. diabetic kidney disease, DKD). DKD představuje velmi závažnou komplikaci cukrovky zvyšující kardiovaskulární riziko a významně zhoršující kvalitu života diabetiků. Věnujeme se problematice gluko- a lipotoxicity, reaktivních metabolitů, thiaminovému metabolismu a pentózovému cyklu, genetické determinace aktivity těchto procesů apod. V nedávné době se k tomuto stěžejnému výzkumnému zájmu přidala rovněž (B) problematika patofyziologie gestačního diabetu (GDM), konkrétně možnosti predikovat míru poruchy glukózové tolerance po porodu a otázka dopadu GDM na vývoj potomka GDM matky, a (C) vlivu diabetického mikroprostředí na vznik a rozvoj nádorů (zejm. kolorektálního karcinomu). KK se tomuto výzkumu věnuje téměř 25 let v rámci interdisciplinární spolupráce (kliničtí diabetologové, endokrinologové, nefrologové, gynekologové, biochemici aj.) a řešení více jak 13 grantových projektů (GAČR, IGA, AZV, mezinárodní). Díky této podpoře KK publikovala se svými spolupracovníky přes 85 full-text publikací s citačním ohlasem přes 850 citací dle WoS a h-indexem 17), je nositelkou několika ocenění (ocenění Čs. Diabetologické společnosti Syllabovou přednáškou v r. 2018, Cena Čs. diabetologické společnosti/Servier za nejlepší publikaci v oblasti diabetologie za r. 2007, 2008 a 2009, Cena prof. Ježka České Hepatologické společnosti/Schering-Plough za nejlepší publikovanou práci v r. 2007, laureátka “Stipendia pro ženy ve vědě 2006 L’Oréal/UNESCO/Akademie věd ČR”, Cena rektora MU v r. 2002). KK je členkou několika odborných a profesních společností (Diabetologická společnost ČLS JEP, Patofyziologická společnost ČLS JEP, European Association for Study of Diabetes, European Diabetic Nephropathy Study Group, Biochemical Society UK). Prof. Kaňková dlouhodobě působí jako hodnotitelka projektů FP7, H2020, Research Grants Council of Hong Kong, národních agentur, v letech 2014-19 byla členkou panelu P01 AZV, v letech 2008-11 koordinovala Studentkou vědeckou konferenci na LF MU, od. r. 2013 je předsedkyní prac. komise LF MU pro „MD-PhD program“ P-PooL

Členové výzkumné skupiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info