Výzkumná skupina Moniky Pávkové Goldbergové:
Kovy v medicíně

Výzkumná skupina prof. Pávkové Goldbergové je zaměřena na problematiku základního a aplikovaného výzkumu v oblasti kovů využívaných v implantologii a nanostruktur (nanočástic a nanostrukturovaných povrchů) a jejich vlivu na organismus, a to zejména na úrovni buněčné a tkáňové. V rámci využívané metodologie a zkušeností skupina navazuje na svůj dlouholetý výzkum týkající se patofyziologie kardiovaskulárních onemocnění a revmatoidní artritidy na úrovni DNA a proteinů, který kontinuálně probíhá již od roku 2000. Monika Pávková Goldbergová v roce 2000 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a svoji profesní kariéru započala na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde působí dodnes. Její publikační portfolio čítá v současnosti: 72 položek ve WoS s h-indexem 13, 3 ověřené metodiky a 2 monografie. Byla nebo je řešitelem nebo spoluřešitelem celkem 5 projektů výzkumu a vývoje (2x spoluřešitelkou GA ČR, 2x řešitelkou a 1x spoluřešitelkou IGA/AZV), dále jednoho aplikovaného projektu (TA ČR GAMA) a výukových projektů pod hlavičkou MU.

Zaměření týmu Moniky Pávkové Goldbergové dokládá vysoce žádoucí multioborové propojení akademického prostředí propojující biologické i technické obory včetně zahraničních spoluprací (FN Brno, FN USA, CEITEC, IPM AVČR, VúVL, 3. LF UK, Université Paris Diderot and Hospital Lariboisiere, Ruhr-Universität Bochum).

Členové výzkumné skupiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info