Výzkumná skupina Kamila Ďuriše:
Subarachnoidální krvácení

Výzkumná skupina MUDr. Ďuriše se dlouhodobě zabývá studiem patofyziologie subarachnoidálního krvácení. Výzkumné aktivity mají experimentální i klinický charakter, přičemž klinický výzkum je prováděn ve spolupráci s Neurochirurgickou klinikou FN Brno. Skupina dále spolupracuje s Ústavem chemie a biochemie Mendelovy Univerzity v Brně. Hlavní předmětem výzkumu je studium rozvoje časné zánětlivé odpovědi v mozku i v celém organizmu v důsledku subarachnoidálního krvácení. Výzkumný rámec je zaměřen nejen na zodpovězení konkrétních otázek majících klinický význam (dynamika zánětlivé odpovědi po subarachnoidálním krvácení, závislost na tíži krvácení apod.), ale v širším pojetí se výzkumné aktivity zabývají také otázkami obecného charakteru (regulace/deregulace zánětlivé odpovědi, evoluční koncept imunitní reakce apod.). Nedílnou součástí výzkumu je i studium možností potlačení neadekvátní imunitní reakce. V této souvislosti se skupina zabývá možnostmi imunomodulace pomocí stimulace nervus vagus. Efekt vágové stimulace na potlačení zánětu je studován jak u zánětu obecně (sepse), tak i specificky u zánětu po subarachnoidálním krvácení. Vedle přímé stimulace se skupina věnuje i studiu efektu stimulace nepřímé, která je neinvazivní, a z toho důvodu má velký klinický potenciál.

Členové výzkumné skupiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info