Babákova myelomová skupina

Babákova myelomová skupina (BMS) se zabývá problematikou monoklonálních gamapatií, zejména mnohočetného myelomu, extramedulárního onemocnění mnohočetného myelomu a plazmocelulární leukémií. Mnohočetný myelom je druhé nejčastější hematoonkologické onemocnění charakterizované infiltrací kostní dřeně maligními plazmatickými buňkami. Tyto buňky jsou závislé na mikroprostředí kostní dřeně. Pokud tuto závislost ztratí a migrují mimo kostní dřeň, jedná se o tzv. extramedulární onemocnění, kdy tyto buňky buď infiltrují měkké tkáně, nebo vytvářejí malé tumory. Plazmocelulární leukemie je raritní, ale nejvíce agresivní formou monoklonálních gamapatií. Při tomto onemocnění mají pacienti vysoké množství cirkulujících plazmatických buněk v periferní krvi. Standardní diagnostickou metodou je odběr kostní dřeně.

BMS se dlouhodobě věnuje problematice tzv. tekutých biopsií (biopsie z tělních tekutin), které jsou šetrnější pro pacienty a v budoucnu by mohly zastoupit dosavadní invazivní metody vzhledem k tomu, že mohou zahrnout celou heterogenitu nádoru. BMS se zaměřuje především na analýzu nekódujících molekul RNA.

BMS je součástí České myelomové skupiny (CMG), která organizuje a koordinuje výzkum a klinické aktivity v ČR v oblasti monoklonálních gamapatií. V rámci CMG spolupracujeme s centry po celé republice.

Vedoucí skupiny, doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (ORCID ID0000-0002-7194-6771), je spoluautorkou více než 80 publikací (dle WoS), H-index 15. Je členkou předsednictva CMG, vědeckou tajemnicí Česko-slovenské biologické společnosti a členkou International Myeloma Working Group (IMWG), mezinárodní společnosti kliniků i výzkumníků koordinující aktivity a guidelines v této oblasti. Doc. Ševčíková je zkušeným školitelem PhD studentů, ale i diplomantů a bakalářů. Vyučuje na Lékařské i Přírodovědecké fakultě. Je členkou redakční rady časopisu Klinická onkologie a úspěšnou řešitelkou grantů AZV.

Členové výzkumné skupiny

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info