Tým doc. Pávkové Goldbergové

Skupina doc. Pávkové Goldbergové je dlouhodobě zaměřena na problematiku základního výzkumu v oblasti molekulární patofyziologie kardiovaskulárního systému a revmatoidní artritidy, a aplikovaný výzkum materiálů využívaných v implantologii (slitin kovů včetně nanočástic kovů) a jejich vlivu na úrovni buněčné/tkáňové. Monika Pávková Goldbergová v roce 2000 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně a svoji profesní kariéru započala na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde působí dodnes. Její publikační portfolio čítá v současnosti: 69 položek ve WoS s h-indexem 11, 1 ověřená metodika a 2 monografie. Byla nebo je řešitelem nebo spoluřešitelem celkem 3 projektů výzkumu a vývoje (1x spoluřešitelkou GA ČR, 1x řešitelkou a 1x spoluřešitelkou IGA/AZV), dále jednoho aplikovaného projektu (TA ČR GAMA) a výukových projektů pod hlavičkou MU.

Zaměření týmu Moniky Pávkové Goldbergové dokládá vysoce žádoucí multioborové propojení akademického prostředí propojující biologické i technické obory včetně zahraničních spoluprací (FN Brno, FN USA, CEITEC, IPM AVČR, VúVL, 3. LF UK, Université Paris Diderot and Hospital Lariboisiere, Ruhr-Universität Bochum).

Členové týmu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info